wecare 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Solna Centrum arbetar ständigt för att bidra där vi har möjlighet. Läs mer om våra initiativ och samarbeten nedan:

Röda Korset

Vi samarbetar löpande med Stadsmissionen genom att bidra till insamling av textilier och produkter samt att vi lyfter Stadsmissionens initiativ för en hållbar konsumtion på ett flertal sätt i centrumet, både digitalt och genom tryckt material.

BRIS

Vi är guldsupporter till BRIS och upplåter löpande plats i våra digitala kanaler för budskap ifrån BRIS.

Rosa bandet

Vi är stolta företagsvänner till Rosa Bandet 2021. Det inkluderar att lyfta samt uppmärksamma Rosa Bandet och Cancerfondens viktiga arbete för att besegra cancer. Vi bidrar genom att skapa medvetenhet om organisationens arbete i våra digitala kanaler och genom donationer till organisationen.

Kvinnojouren

Vi lyfter Kvinnojourens budskap på utvalda platser runt om i Solna Centrum.

Giving People

Vi samarbetar med Giving People under högtider för att hjälpa fler familjer till att kunna fira dem. Till exempel så bidrar vi med donationer och information om hur andra kan donera.

URW for jobs

För URW for jobs är en viktig del i Unibail-Rodamco-Westfields Better Places strategi. För att läsa mer om Better Places: Better Places 2030

Lokal idrott

Vi sponsrar flertalet lokala idrottsorganisationer, löpande och vid enstaka tillfällen, för att främja idrottslivet i Solna.