Solna Centrum #workingtogether

 

Information om åtgärder med anledning av COVID-19

För oss på Solna Centrum centrum är våra besökares och vår personals säkerhet och trygghet vår främsta prioritet - inte minst i tider som dessa! För att minska risken för smittspridning följer vi noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet i linje med deras rekommendationer. 

Vi på Solna Centrum centrum vill ta vårt ansvar och vi har därför vidtagit en rad olika åtgärder som ett led i att fortsätta kunna välkomna våra kunder till en trygg miljö.

 

Kommunikation och information till våra besökare:

 • Vi ser till att löpande påminna våra kunder om att hålla avstånd, undvika köbildning och vara noga med handhygienen. Informationen om detta finns uppsatt runt om i centrum, bland annat genom dekaler på golvet, i rulltrappor och i andra allmänna utrymmen. Håll gärna utkik efter dessa skyltar under ditt besök!
 • Ibland är det lätt att glömma - därför påminner vi dessutom alla våra besökare om att hålla avstånd genom frekventa utrop i våra högtalare.
 • Att det är viktigt att hålla avstånd kan vi inte påminna om för många gånger - därför delar vi även information om detta genom våra nyhetsbrev, i våra sociala kanaler och på via vår hemsida.
 • Om du väljer att besöka oss, vänligen handla ensam så hjälps vi åt med att begränsa smittspridningen.

 

Åtgärder i centrumets allmänna utrymmen:

 • Som ett första steg har vi justerat våra städrutiner i centrum, vilket bland annat innebär att vi torkar av exponerade ytor ännu mer frekvent.
 • Vi har tillfälligt minskat antalet sittplatser runt om i centrum för att skapa naturliga avstånd mellan våra besökare.
 • I våra receptioner, och i anslutning till andra platser som innebär en nära kontakt mellan kund och personal, har vi satt upp skyddande plexiglas.
 • Vi har placerat ut alcogel-stationer runt om i centrum, som du som kund mer än gärna får använda med jämna mellanrum under ditt besök. Heja god handhygien!
 • För att skydda dig och dina barn lite extra har vi tillfälligt stängt våra allmänna lekytor i centrum. Självklart ser vi fram emot att kunna öppna dessa igen, så snart situationen tillåter.
 • Som ytterligare en säkerhetsåtgärd har vi för tillfället valt att ställa in eller senarelägga alla större event i centrum. Men - håll gärna utkik på vår hemsida där vi löpande lägger upp information om annat kul som händer!

 

Köer och kassasystem i våra butiker:

 • Vi vill minimera risken för köbildning och påminner därför våra kunder om att visa hänsyn och tänka på avståndet. Våra butiker och restauranger har märkt upp lämpligt avstånd, för att förenkla för dig som kund att veta var du kan stå. Dessa markeringar har satts upp på platser där det oftast kan samlas lite fler besökare vid en och samma tidpunkt såsom vid kassor, rulltrappor och hissar.
 • Vi ber alla våra besökare om att köa ensam, för att minska risken för trängsel och onödigt lång köbildning.
 • Vänligen var uppmärksam på avståndsmarkeringar vid t.ex. provrum och respektera varje butiks egna avståndsmarkeringar och rekommendationer. Tillsammans hjälps vi åt!

 

Våra restauranger och caféer

Våra restauranger och caféer agerar i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och  har vi vidtagit åtgärder för att undvika trängsel och köbildning. Från och med den 1 mars tillåts endast 1 person per sällskap att serveras på serveringsställen i köpcentrum. Undantaget från detta gäller barn och personer i behov av stöd. Om serveringsstället endast har en egen ingång utifrån gatan, tillåts 4 personer per sällskap åt gången. Alla restauranger och caféer stänger just nu för servering senast klockan 20.30.

 

Det här är bara ett par exempel på åtgärder som vi vidtagit, men om du vill veta mer eller har minsta lilla fundering så tveka inte att höra ifrån dig till oss på centrumledningen! Skicka ett mail till: solna.centrum@urw.com, så ser vi till att återkoppla så snart vi kan!

 

Ta hand om dig själv och varandra och välkommen till Solna Centrum!

 
Städrutiner 

Justerade städrutiner

För att minska risken av smittspridningen av Covid-19, har vi justerat våra städrutiner. Samtidigt uppmanar vi alla besökare som rör sig i Solna Centrum att använda sig av tvål och handsprit enligt myndigheternas rekommendationer och information.

Tack för att du visar hänsyn, Covid-19, Solna C 

Håll avstånd kommunikation 

I Solna Centrum har vi placerat ut information som påminner våra gäster om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att hålla avstånd i centrum.

Alcogelstationer, Covid-19, Solna C 

Alcogelstationer

Sedan utbrottet av Covid-19 har vi utökat våra besökares tillgång till tvål och handsprit som finns tillgängligt i centrumet. Som ett led i vårt kontinuerliga säkerhetsarbete har vi kompletterat med att placera ut alcogelstationer i anknytning till varje huvudentré i Solna Centrum.

Skyddskläder, Covid-19, Solna  

I rådande brist utav skyddsutrustning

Då det varit brist på skyddsutrustning inom vården runt om i landet har vi på Solna Centrum velat bidra och hjälpa till där det behövs som mest. Vi donerade ca 300 regnponchos som kunde användas inom Solna Stads äldrevård. Tillsammans kan vi göra skillnad!

foodspace 

Food Space

Nu finns utökade sittplatser med säkert avstånd i Food Space dit du kan köpa med dig mat från någon av våra restauranger och njuta av din måltid.

centrum 

Ibland är det lätt att glömma

Därför påminner vi dessutom alla våra besökare om att hålla avstånd genom frekventa utrop i våra högtalare.