VÅRT ARBETE FÖR EN BÄTTRE PLATS

Solna Centrum vill vara med och göra skillnad på riktigt! Vårt initiativ We Care omfattar både små och stora projekt, vars gemensamma syfte är att bidra till en bättre värld. För miljön, samhället och den enskilda individen. Här kan du läsa mer om vårt engagemang och vad vi gör för att bidra till en positiv förändring.

wecare

FÖR EN GRÖNARE PLATS

Varje dag arbetar vi i Solna Centrum med små och stora åtgärder som ska hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste mål är att minska förbrukningen av el, kyla och värme.

wecare

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Solna Centrum arbetar ständigt för att bidra där vi har möjlighet, vi samarbetar med ideella organisationer som BRIS, Rosa Bandet och Giving People samtidigt som vi sponsrar lokal idrott.


wecare