Bild: BAU/Besqab

FRAMTIDENS SOLNA Centrum

 

SOLNAVÄGEN UTVECKLAS TILL LEVANDE STADSGATA

Solnavägen omvandlas från trafikled till en levande stadsgata, från Råsundavägen i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder. Under sommaren 2021 påbörjades nästa etapp i utvecklingen, något som fortfarande påverkar trafiken på delar av Solnavägen.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter nu. Solnavägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stadskvarter växer längs vägen med en blandning av bostäder, arbetsplatser och lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service.
– Med omvandlingen av Solnavägen skapar vi en levande stadsboulevard, från Hagastaden vid gränsen till Stockholms innerstad till Råsunda torg. Nya bostäder, arbetsplatser och ett brett utbud av till exempel restauranger, butiker och caféer i gatuplan bidrar till en mer attraktiv och trygg stadsmiljö längs gatan. Samtidigt bidrar flera av projekten till stadens medfinansiering av ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

 

5000 nya bostäder längs Solnavägen

Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder och nya arbetsplatser längs den drygt tre kilometer långa Solnavägen – från Råsundavägen i norr till den nya stadsdelen Hagastaden och Torsplan i Stockholms innerstad i söder. Parallellt med Solnavägen fortsätter utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna, med den nya gula linjen mellan Gullmarsplan och Arenastaden med de nya tunnelbanestationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Ledningsarbeten utanför Solna centrum

I juli påbörjades arbetet med att bygga nya bostadskvarter med upp till 400 lägenheter ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Det inledande arbetet innebar att trafiken lades om i början av juli 2021. Fortsättningsvis innebär detta att trafiken, dess hastighet och framkomlighet kring Solna Centrum kommer att påverkas. Gång- och cykeltrafiken på Solnavägen mellan Frösundaleden och Sundbybergsvägen leds tillfälligt om till den västra sidan av Solnavägen. Gång- och cykelvägen kommer då att gå mellan arbetsområdet och Solna centrum i både norr- och södergående riktning.

För mer information om aktuella arbeten på Solnavägen, se här
För mer information om bostäderna som byggs, se här.


Bilder: BAU/Besqab