På övre och undre p-däck finns skyltat med familjeparkeringar. Detta för att underlätta för barnfamiljer att lätt och smidigt kunna uträtta sina ärenden.

Service
Ta del av det lilla extra! Gratis wifi och annan användbar service.
Läs mer