Solnavägen utvecklas till levande stadsgata – nu börjar nästa etapp

Solnavägen omvandlas från trafikled till en levande stadsgata, från Råsundavägen i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder. Under sommaren 2021 inleds nästa etapp i utvecklingen, med arbeten som påverkar trafiken tillfälligt på delar av Solnavägen.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata fortsätter. Solnavägen ska utvecklas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik. Nya stadskvarter växer längs vägen med en blandning av bostäder, arbetsplatser och lokaler i gatuplan för till exempel restauranger, butiker och service.

– Med omvandlingen av Solnavägen skapar vi en levande stadsboulevard, från Hagastaden vid gränsen till Stockholms innerstad till Råsunda torg. Nya bostäder, arbetsplater och ett brett utbud av till exempel restauranger, butiker och caféer i gatuplan bidrar till en mer attraktiv och trygg stadsmiljö längs gatan. Samtidigt bidrar flera av projekten till stadens medfinansiering av ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

5000 nya bostäder längs Solnavägen

Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder och nya arbetsplatser längs den drygt tre kilometer långa Solnavägen – från Råsundavägen i norr till den nya stadsdelen Hagastaden och Torsplan i Stockholms innerstad i söder. Parallellt med Solnavägen fortsätter utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna, med den nya gula linjen mellan Gullmarsplan och Arenastaden med de nya tunnelbanestationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Ledningsarbeten utanför Solna centrum

I juli påbörjas arbetet med att bygga nya bostadskvarter med upp till 400 lägenheter ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Inledande ledningsarbeten innebär att trafiken läggs om med början i juli 2021. Endast ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet på Solnavägen mellan Frösundaleden och Centralvägen. Hastigheten utanför arbetsområdet är sänkt till 30 km/h. Gång- och cykeltrafiken på Solnavägen mellan Frösundaleden och Sundbybergsvägen leds tillfälligt om till den västra sidan av Solnavägen. Gång- och cykelvägen kommer alltså att gå mellan arbetsområdet och Solna centrum i både norr- och södergående riktning. För mer information om aktuella arbeten, se www.solna.se/solnavagen