Byggarbete på parkeringen

Just nu pågår det byggnationer på våra parkeringsdäck. Byggnationen innebär att vi kommer behöva stänga av delar av parkeringen i etapper vilket påverkar färdriktningen vid in- och utfart, samt viss framkomlighet. När du anländer till centrumet, vänligen följ aktuell skyltning. Entréerna in till centrumet håller öppet precis som vanligt.

Vi ber om ursäkt för besväret under byggtiden och tackar för ert tålamod.

Viktig information: Trafiken kommer från November 2021 vara enkelriktad genom parkeringens undre däck. Under 2022 så planeras även det övre p-däcket enkelriktas när omfattningen av Besqabs arbeten blir större. Infart sker via Centralvägen (södra sidan) och utfart sker via Centrumslingan (norra sidan). Följ hänvisningarna på plats. Många parkeringsplatser finns fortfarande tillgängliga.

Etapp 1: November-December 2021

Grundläggning till första huset sker.

Undre däck: Två mindre områden om ca 21 parkeringsplatser på varsin sida av infarten blockeras pga. byggarbete. Som följd enkelriktas trafikflödet genom hela parkeringsdäcket. Observera därför att ingen utfart sker vid den södra infarten, och ingen infart sker vid den norra utfarten.

Etapp 2: December-Februari 2022
Runt 15 december kommer grundläggningen fortsätta och kräva en omplacering av trafiken på undre däck. Arbete startar på övre parkeringsdäck. Många parkeringsplatser finns fortfarande tillgängliga.

Undre parkeringsdäck: Det blockerade området expanderar och trafiken hänvisas till vänster sida om arbetsplatsen. Infarten blir fortsatt enkelriktad.
Övre parkeringsdäck: Ett mindre område om ca 16 parkeringsplatser blockeras till höger efter rampen pga. byggarbete, men det påverkar inte parkeringssituationen.

Etapp 3: Februari-Mars 2022
Ledningsarbeten startar på undre parkeringsdäck och ett större område spärras av. Många parkeringsplatser finns fortfarande tillgängliga.

Undre parkeringsdäck: Ytterligare 60 parkeringsplatser blockeras vid infarten till undre däck. Parkering finnes längre in på däcket.

Etapp 4: Mars-April 2022
Fortsatt arbete med hus 1 på övre däck, grundläggning hus 2 startar. Grundläggande arbete av hus 1 på undre parkeringsdäck klar. Många parkeringsplatser finns fortfarande tillgängliga.

Övre däck: Det blockerade området expanderar och en skyddszon blockerar fler platser mot Solnavägen.
Undre parkeringsdäck: Den blockerade ytan vid hus 2 kvarstår. Den blockerade ytan hus 1 öppnar upp.

Vi uppdaterar denna sida löpande och återkommer längre fram hur trafikflödet påverkas av ombyggnationen.

För frågor angående byggnationen, vänligen kontakta info@besqab.se.

Läs mer om framtidens Solna C här.
Läs mer om bostäderna som byggs här.