HÅLLBARHET

Ett hållbart Solna Centrum

Hållbarhet är en integrerad del i vår dagliga drift, utvecklings- och investeringsverksamhet. Solna Centrums hållbarhetsstrategi är utformat för att skapa pålitliga, mätbara förbättringar på lång sikt. Våra mål är ambitiösa men realistiska och utmanar oss till att vara så innovativa som möjligt.

Utöver detta så arbetar vi även aktivt med initiativ tillsammans med organisationer såsom exempelvis Skärgårdsstiftelsen. Under våren har centrumteamet för Solna Centrum exempelvis krattat stränder i samarbete med Skärgårdsstiftelsen. Ett initiativ som gjordes för att bidra och hjälpa till att göra naturen fin inför sommaren. Skärgårdsstiftelsens områden finns för att skapa möjligheter frö alla att uppleva och njuta av Stockholms skärgård. För oss var det naturligt då deras organisation värnar om natur och miljö och därmed bidrar till en aktivt och långsiktigt naturvårdsarbete.

Hållbarhetsarbete