Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i vår dagliga drift, utvecklings- och investeringsverksamhet. Solna Centrums hållbarhetsstrategi är utformad för att skapa pålitliga, mätbara förbättringar på lång sikt. Våra mål är ambitiösa men realistiska och utmanar oss till att vara så innovativa som möjligt.Hållbarhetsarbete